Evangelium - Kucerova_vazna-hudba

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Evangelium

Evangelium
 

Dílo

Helebrandovo stylově vrstevnaté oratorium zpracovává evangelia Nového zákona. Libreto čerpá z tradic velikonočních pašijových her, hudba je inspirována moravskými vokálními projevy. Vyzvánění a vytrubování uvozuje zpěvy a písně, jimiž prolínají činoherní výstupy a voicebandy, pantomima, halekačky, modlitby a nářky nad mrtvými. V baladách se ke zpěvu přidává i publikum a účastní se tak na příběhu, který si vypráví celé společenství shromážděných. Každý jako by znal některou z událostí Ježíšova života, které postupně vyvstávají před našima očima: Ježíš představovaný Jiřím Pavlicou sbírá apoštoly - muzikanty Hradišťanu, dává se pokřtít Janem Křtitelem, rozmlouvá s ďáblem na poušti a začíná své veřejné působení proměnou vody ve víno. Události, zprvu plné evangelijní radosti, posvátnosti a zázraků, se však postupně dramaticky proměňují. Ježíš zachraňuje Máří Magdalénu před ukamenováním, jeho střety se zákoníky jsou čím dál ostřejší. Děj nabývá na hrozivosti smrtí Jana Křtitele a zradou Jidášovou a vrcholí událostmi Velikonočního týdne - odsouzením a ukřižováním Ježíše na hoře Golgotě. Teprve závěrečná slavnostní balada o Vzkříšení a Nanebevzetí Božího Syna přináší katarzi a dovršuje tak radostnou zvěst celého Evangelia.
Účinkující

   sóla: Jiří Pavlica a Hradišťan, Simona Mrázová, Anna Nitrová Číhalová, Barbora Čechová, Tomáš Vzorek, Pavel Liška, Juraj Čiernik, Norbert Lichý, Jindřich Jakubal
   členové opery a Operního studia NDM – sbormistryně Lenka Živocká
   Pěvecký sbor gymnázia v Olomouci-Hejčíně – sbormistryně Lenka Dohnalová
   Pěvecké sdružení Klimkovice – sbormistryně Miroslava Habustová
   dětská hudecká muzika Iskérka při ZUŠ E. Runda – vedoucí Jarmila Červenková
   Smyčcový a dechový orchestr Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě
   varhany: Lenka Živocká a Josef Fojta
   dirigent: Petr Šumník

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky